Vypisujeme nové termíny on-line webinářů k informačnímu systému KEO4 pořádaných naší společností. Podrobnější informace o tématech a přihlášku najdete zde.

  • 01.06.2021 – DPH v účetnictví KEO4
  • 03.06.2021 – Saldokonto v účetnictví KEO4
  • 08.06.2021 – Opravné položky v účetnictví a příjmových agendách KEO4
  • 10.06.2021 – Úprava tiskových sestav a šablon v KEO4
  • 15.06.2021 – Spisová služba KEO4 – základy
  • 17.06.2021 – Zálohy a vyúčtování v účetnictví KEO4
  • 22.06.2021 – Zaúčtování mezd v KEO4