Školení

Provádíme školení uživatelů k obsluze a práci v informačních systémech KEO-W, KEO-X a KEO4.
Vždy na začátku roku organizujeme hromadná školení uživatelů k aktuálním změnám legislativy a k novinkám v produktové řadě KEO.
V průběhu roku vypisujeme školení menších skupin účastníků, kdy se podrobněji věnujeme pracovním postupům v jednotlivých modulech. Tato školení probíhají ve školící místnosti v sídle firmy, kde má každý účastník k dispozici notebook, na kterém si může probírané téma ihned zkoušet a případné dotazy ihned konzultovat se školitelem.

Seznam všech plánovaných školení, včetně termínů a možností přihlášení najdete zde.