General Data Protection Regulation

Ve spolupráci s firmou GDPR Služby s.r.o. nabízíme kompletní řešení problematiky GDPR pro města, obce a příspěvkové organizace.

Více informací vám poskytne náš GDPR konzultant:

Aleš Svoboda
tel.: +420 736 535 867

GDPR Program komplexního vzdělávání pro obce, města, příspěvkové organizace

Analýza současného stavu vyhodnocení souladu
s GDPR nařízením

Zajištění komplexních služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)