WinFAS

Nabízíme kompletní softwarové řešení pro vaši firmu

=

Podnikání pod kontrolou

Informační systém WinFAS je vhodný pro firmy, které chtějí mít své podnikání více pod kontrolou, ekonomický růst, rozšiřovat do dalších oblastí podnikání či zavést nové podnikatelské procesy

=

Modulární informační systém

Informační systém WinFAS je modulární systém, takže jeho komplexnost nezatěžuje ty uživatele, kteří se rozhodnou využívat jen část jeho funkcí. Ani věcně, ani finančně. Na druhé straně jsou používané moduly navzájem provázány a spolupracují podle zásady nic nepořizovat dvakrát.

=

Uživatelská přizpůsobitelnost

Uživatelské prostředí lze přizpůsobit nastavením šablon, maker a řídících číselníků tak, aby pořízení dat probíhalo efektivně a bez chyb. Základní nastavení šablon patří k implementační části dodávky IS WinFAS, ale uživatel je může kdykoliv měnit podle svých aktuálních potřeb.

Detailní informace o informačním systému WinFAS

www.winfas.cz