Při konzultacích GDPR problematiky u zákazníků z řad státní správy a samosprávy často narážíme na dotazy k metodikám, konkrétním postupům atd. Zde uvádíme aktuální a zatím nejlépe zpracované metodické postupy a informace.

MVČR – konkrétní a podrobná metodika systémové analýzy obcí: http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/systemova-analyza-obci.aspx
MŠMT – metodická pomůcka k aplikaci GDPR v prostředí škol:http://www.msmt.cz/file/44569_1_1/
Příručka pro knihovny – http://ipk.nkp.cz/…/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-kni…
Stránky Evropské komise věnované GDPR – https://ec.europa.eu/…/…/law-topic/data-protection/reform_cs