Zveřejňujeme Smlouvu o mlčenlivosti a zachovávání ochrany osobních údajů, která je určena pro naše zákazníky, kterým poskytujeme servisní služby v oblasti IT.

PDF document najdete v rubrice „Ke stažení“