Vypisujeme listopadové termíny on-line webinářů a také prezenčních školení k informačnímu systému KEO4.

Online webináře
5.11.2021 – Příprava a zpracování rozpočtu v KEO4
9.11.2021 – Opravné položky k pohledávkám KEO4
23.11.2021 – Majetek KEO4

Prezenční školení v sídle naší firmy
4.11.2021 – Účetnictví KEO4 pro pokročilé
11.11.2021 – Příjmové agendy KEO4 pro pokročilé

Přihlášku, podrobnější informace o termínech a tématech najdete zde.