Od 1.září 2017 došlo ke změně Zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. (zákonem č.14/2017 Sb.) a zřizuje se Centrální registr oznámení. Nejpozději do 2.10.2017 je třeba provést prvotní zápis veřejných funkcionářů.

Pokud ještě nemáte některou z těchto povinností vyřešenou, jsme Vám připraveni pomoci.